corploc_pole_position.webp
logo_corploc.webp

Aplicació mòbil per preparar-te les oposicions d'Ajuntaments i les oposicions de la Diputació de Tarragona

  • TESTS actualitzats
  • RÀNQUING i CONSELLS d'estudi personalitzats

Preus de les subscripcions

OEF CorpLoc és una aplicació mòbil que funciona per subscripció. Tots els preus corresponen al preu de quota que es paga de forma periòdica (mensualment, trimestralment, semestralment o anualment) que et dones de baixa.

Auxiliar Administratiu

Dret Constitucional CE i EAC
Mensual 5.99 €
Més popular Trimestral 14.38 € És com si el mes sortís a 4.79 €*
Semestral 19.77 € És com si el mes sortís a 3.30 €*
Anual 28.75 € És com si el mes sortís a 2.40 €*
1072 preguntes tipus test
Des de 2.40 €/mes
Dret Administratiu 39/2015 i 40/2015
Mensual 5.99 €
Més popular Trimestral 14.38 € És com si el mes sortís a 4.79 €*
Semestral 19.77 € És com si el mes sortís a 3.30 €*
Anual 28.75 € És com si el mes sortís a 2.40 €*
959 preguntes tipus test
Des de 2.40 €/mes
Gestió del personal RDL 5/2015 i d'altres
Mensual 5.99 €
Més popular Trimestral 14.38 € És com si el mes sortís a 4.79 €*
Semestral 19.77 € És com si el mes sortís a 3.30 €*
Anual 28.75 € És com si el mes sortís a 2.40 €*
124 preguntes tipus test
Des de 2.40 €/mes
Org. municipal i Règim local LBRL i DL 2/2003
Mensual 5.99 €
Més popular Trimestral 14.38 € És com si el mes sortís a 4.79 €*
Semestral 19.77 € És com si el mes sortís a 3.30 €*
Anual 28.75 € És com si el mes sortís a 2.40 €*
393 preguntes tipus test
Des de 2.40 €/mes
Dret Financer RDL 2/2004, LGP i d'altres
Mensual 4.99 €
Més popular Trimestral 11.98 € És com si el mes sortís a 3.99 €*
Semestral 16.47 € És com si el mes sortís a 2.74 €*
Anual 23.95 € És com si el mes sortís a 2.00 €*
235 preguntes tipus test
Des de 2.00 €/mes
Altres lleis rellevants Igualtat, LPRL, Protecció dades, transparència
Mensual 5.99 €
Més popular Trimestral 14.38 € És com si el mes sortís a 4.79 €*
Semestral 19.77 € És com si el mes sortís a 3.30 €*
Anual 28.75 € És com si el mes sortís a 2.40 €*
391 preguntes tipus test
Des de 2.40 €/mes
Dret Constitucional CE i EAC
Mensual 11.49 €
Més popular Trimestral 27.99 € És com si el mes sortís a 9.33 €*
Semestral 37.99 € És com si el mes sortís a 6.33 €*
Anual 55.99 € És com si el mes sortís a 4.67 €*
1072 preguntes tipus test
Des de 4.67 €/mes
Dret Administratiu 39/2015 i 40/2015
Mensual 11.49 €
Més popular Trimestral 27.99 € És com si el mes sortís a 9.33 €*
Semestral 37.99 € És com si el mes sortís a 6.33 €*
Anual 55.99 € És com si el mes sortís a 4.67 €*
959 preguntes tipus test
Des de 4.67 €/mes
Gestió del personal RDL 5/2015 i d'altres
Mensual 9.49 €
Més popular Trimestral 22.49 € És com si el mes sortís a 7.50 €*
Semestral 30.99 € És com si el mes sortís a 5.16 €*
Anual 40.99 € És com si el mes sortís a 3.42 €*
124 preguntes tipus test
Des de 3.42 €/mes
Org. municipal i Règim local LBRL i DL 2/2003
Mensual 9.49 €
Més popular Trimestral 22.49 € És com si el mes sortís a 7.50 €*
Semestral 30.99 € És com si el mes sortís a 5.16 €*
Anual 40.99 € És com si el mes sortís a 3.42 €*
393 preguntes tipus test
Des de 3.42 €/mes
Dret Financer RDL 2/2004, LGP i d'altres
Mensual 10.49 €
Més popular Trimestral 24.99 € És com si el mes sortís a 8.33 €*
Semestral 34.99 € És com si el mes sortís a 5.83 €*
Anual 49.99 € És com si el mes sortís a 4.17 €*
235 preguntes tipus test
Des de 4.17 €/mes
Altres lleis rellevants Igualtat, LPRL, Protecció dades, transparència
Mensual 11.49 €
Més popular Trimestral 27.99 € És com si el mes sortís a 9.33 €*
Semestral 37.99 € És com si el mes sortís a 6.33 €*
Anual 55.99 € És com si el mes sortís a 4.67 €*
391 preguntes tipus test
Des de 4.67 €/mes

Vigilant Municipal

Temari general Temes 1-5, 7, 12 i 13
Mensual 19.99 €
Més popular Trimestral 47.98 € És com si el mes sortís a 15.99 €*
Semestral 65.97 € És com si el mes sortís a 11.00 €*
Anual 95.95 € És com si el mes sortís a 8.00 €*
1370 preguntes tipus test
Des de 8.00 €/mes
Temari general Temes 1-5, 7, 12 i 13
Mensual 45.99 €
Més popular Trimestral 110.99 € És com si el mes sortís a 37.00 €*
Semestral 154.99 € És com si el mes sortís a 25.83 €*
Anual 224.99 € És com si el mes sortís a 18.75 €*
1370 preguntes tipus test
Des de 18.75 €/mes

Ordenança

Matèries comunes 1a part
Mensual 5.99 €
Més popular Trimestral 14.38 € És com si el mes sortís a 4.79 €*
Semestral 19.77 € És com si el mes sortís a 3.30 €*
Anual 28.75 € És com si el mes sortís a 2.40 €*
669 preguntes tipus test
Des de 2.40 €/mes
Psicotècnics aptitudinals
Mensual 6.99 €
Més popular Trimestral 16.78 € És com si el mes sortís a 5.59 €*
Semestral 23.07 € És com si el mes sortís a 3.84 €*
Anual 33.55 € És com si el mes sortís a 2.80 €*
1332 preguntes tipus test
Des de 2.80 €/mes
Matèries comunes 1a part
Mensual 11.49 €
Més popular Trimestral 27.99 € És com si el mes sortís a 9.33 €*
Semestral 37.99 € És com si el mes sortís a 6.33 €*
Anual 55.99 € És com si el mes sortís a 4.67 €*
669 preguntes tipus test
Des de 4.67 €/mes
Psicotècnics aptitudinals
Mensual 22.99 €
Més popular Trimestral 55.99 € És com si el mes sortís a 18.66 €*
Semestral 75.99 € És com si el mes sortís a 12.66 €*
Anual 110.99 € És com si el mes sortís a 9.25 €*
1332 preguntes tipus test
Des de 9.25 €/mes